Om oss

Om Nordicstation

Vi på Nordicstation innoverar och utvecklar i finansbranschen. Våra konsulter har gedigen erfarenhet av att hjälpa finansbranschen med att anpassa sin verksamhet och sina IT-system till nya myndighetsdirektiv och regelverk.

Det har vi gjort framgångsrikt sedan millennieskiftet och vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med såväl corporate banking och dess utmaningar, som konsumentbanker, nischbanker och andra aktörer i finansbranschen.

Kontakta oss

Är du vår nästa kollega?

Hos oss står engagemang, kompetens och omtanke i fokus. Vi söker ständigt efter duktiga talanger.

Läs mer

Nordicstations styrkor är att vi ser möjligheter och är problemlösare. Läs om Nordicstations resa från 2000.

Nordicstations resa

Vårt erbjudande

Vi arbetar dagligen med regelverk och myndighetsdirektiv och är era  specialister inom Compliance och Business Intelligence. Dessutom har vi enastående Scrumteam som hjälper till när era interna resurser inte räcker till. Våra kunder väljer oss för att de vet att de alltid får kvalitet i sina leveranser och att vi är engagerade problemlösare i en starkt reglerad bransch.

Hållbarhetsarbete

Miljöarbetet har alltid varit ett prioriterat område på Nordicstation. Vi är dock så mycket mer än bara miljömedvetna. Vi är ett hållbart företag. I begreppet hållbarhetsarbete inkluderar vi faktorer som jämställdhet, friskvård och gåvor till välgörenhet. Vi kommer också arbeta mot FN:s globala mål och Agenda 2030, där vi fokuserar på en hållbar arbetsmiljö.

Innovation Lab

Innovation är grunden för företags fortlevnad och tillväxt. Det krävs dock en innovationsstrategi för att idéer ska kunna bli verklighet. Vi låter våra anställdas utveckla och validera sina idéer enligt en definierad struktur i vårt Innovation Lab.

Nordicstation i korthet

Nordicstation grundades år 2000. Idag är vi omkring 75 anställda, varav ungefär 35 % är kvinnor. Vårt huvudkontor är i Stockholm och vi finns också på plats i Öresundsregionen med kontor i Malmö.

Partners

Nordicstation är Microsoft partner samt Umbraco partner.

Värderingar

Vi arbetar dagligen efter våra värdeord som vi tillsammans tagit fram:

  • Kunskap
  • Ansvar & Omtanke
  • Handlingskraft
  • Engagemang

Etisk policy

Nordicstation är en ansvarsfull arbetsgivare och vår verksamhet drivs med respekt och hänsynstagande till mänskliga rättigheter, till människors säkerhet och hälsa samt till miljön. Det är såväl de anställdas som ledningens ansvar att säkerställa att denna policy efterlevs.