Innovation Lab

Vi jobbar strukturerat med innovation i vårt labb!

På Nordicstation jobbar vi med problemlösning åt våra kunder i finansbranschen. Detta ställer krav på innovation och kreativitet i en annars strikt reglerad bransch.

Våra anställda är fulla med idéer, antingen har de fötts ute hos kund eller kanske runt ett fikabord. Vi är medvetna om att vi måste ta tillvara dessa på ett systematiskt och strukturerat sätt om vi ska fortsätta vara framgångsrika med det vi gör. Därför har vi skapat vårt eget Innovation Lab.

Lär känna mer om oss

Innovation är grunden för företags fortlevnad och tillväxt.

Förslagslådor och brainstorming-möten riskerar dock att bli helt verkningslösa om ni vill vara ett innovativt företag. Innovation förutsätter nämligen en strukturerad och aktiv innovationsstrategi för att bli framgångsrikt. Enligt en rapport som Tele2 har publicerat (Power 2 Stay Ahead, 25 januari 2018) uppges att 79% av de mest innovativa företagen har en väldefinierad innovationsstrategi, att jämföra med bara 47% hos de minst innovativa.

Innovationsprocesser är viktiga

Vi är medvetna om att vi måste ta tillvara på våra medarbetares idéer på ett systematiskt och strukturerat sätt om vi ska fortsätta vara framgångsrika med det vi gör. Därför har vi skapat vårt eget Innovation Lab. Tanken med Innovation Lab är att våra anställda under strukturerade former ska få testa sina affärsidéer i en verklighetstrogen miljö. Strukturen och processen som vi använder i labbet är viktig för att få en kvalitativ utvärdering av en idé.

Som kund kan du innovera i vårt labb

Som kund kan du också få ta del av processen vi använder i Innovation Lab. Vi har bl. a hjälpt en konsumentbank som konstaterade att de gled längre ifrån sina kunder och de ville givetvis komma närmare dessa. Frågan var hur de skulle göra. Banken utlyste en global tävling där Nordicstation placerade sig topp-3 med sin produkt den Digitala bankmannen; en kostnadseffektiv och personlig kundtjänst i mobilen. Behöver ni också en Digital Bankman eller hjälp med ert innovationsarbete kontakta oss.

Kontakt