Sharelock

Sharelock hjälper anställda rapportera sina värdepappersaffärer

Som finansiellt institut vet ni hur viktigt det är att hålla koll på anställdas och närståendes innehav och handel med värdepapper, och det råder som bekant anmälningsskyldighet för innehav av vissa finansiella instrument. Sharelock är vårt egenutvecklade system som hjälper er att på ett säkert sätt hantera de som omfattas av anmälningsplikten och på så sätt effektivt stötta Compliance-funktionen.